Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Uroczysty Psalm

(Ps 118, 1b-2, 16-17, 22-23)

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: „Jego łaska na wieki”.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Sekwencja Wielkanocna

Niech w święto radosnej Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam grób pusty
i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, Żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja


Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu


Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

Źródło: tekst – Lekcjonarz Mszalny, muzyka i śpiew – EucharisticaTV (kanał poświęcony muzyce sakralnej)